Välkommen till

Schlötter Svenska AB

Ett komplett leverantörsföretag till ytbehandlingsindustrin
I vårt breda sortiment hittas hela spektrumet av tillbehör för den galvanotekniska industrin.

Elektrolytiska och kemiska processer

Som specialist på ytbehandling är det vårt mål och vår uppgift att leverera elektrolytiska och kemiska processer som skapar beläggningar med mycket specifika egenskaper som kvarstår och som är reproducerbara vid kontinuerlig användning av processerna.

Råkemikalier och anodmaterial

Schlötter levererar erforderliga råkemikalier och anodmaterial till elektrolytiska och kemiska processer.

Anläggningsteknik

På Schlötter använder vi vår kunskap om system- och ytteknik på ett målinriktat sätt för att skräddarsy varje anläggning exakt till de ytbehandlingsprocesser som våra kunder kräver.

Ledande leverantör

Schlötter Svenska AB

Schlötter Svenska AB är en av de ledande leverantörerna till ytbehandlingsindustrin på den svenska och norska marknaden.