Anläggningsteknik

 

Kompletta lösningar för ytbehandlingsindustrin

Anläggningsteknik

Sedan 1982

Med mer än 150 anläggningar implementerade sedan 1982 drar vi stor erfarenhet av produktionsklara lösningar.

Vi planerar och tillverkar häng-, trum- och manuella system, moderniserar system och stöder våra kunder med våra systemtekniska tjänster under hela anläggningens långa livslängd.

Schlötter Svenska AB:s anläggningar används för en mängd olika yttekniska applikationer.

Galvaniseringssystem, rengöringssystem, kemiska system och anodiseringssystem används i alla viktiga branscher. Delarna som ska behandlas sträcker sig från några millimeter till mått på flera meter.

Ökande krav och kostnadstryck i produktionen kräver ständig vidareutveckling av anläggningsbyggandet. Ny teknik inom automation och digitalisering erbjuder ett stort antal möjligheter för detta.

Som integrerad lösningsleverantör kombinerar vi på Schlötter våra kompetenser inom anläggningskonstruktion, processteknik och kemisk utveckling och skapar hållbara lösningar för ytbehandling.

  • Kemi och anläggningsteknik
  • Mekanik, el & styrsystem
  • Beprövad och ny teknik
  • Process- och anläggningsautomation

Referenslista