Elektrolytisk ytbehandling

Elektrolytisk ytbehandling

Elektropläterade beläggningar används i många industrier. Den största delen av vår kundbas är fordonsindustrin medan andra kunder kommer från maskinteknik, konstruktion, medicinteknisk industri, sanitetsindustri, elektronikindustri eller mönsterkortstillverkning.

Sektorsövergripande teknik

Ytbehandlingen bidrar vanligtvis endast med ett litet värde till slutprodukten men de spelar ändå en viktig roll i utvecklingen av innovativa produkter genom att tillhandahålla specifika egenskaper såsom

  • korrosionsbeständighet
  • slitstyrka
  • optiska egenskaper
  • temperaturbeständighet
  • ledningsförmåga
  • lödbarhet

Ytbehandlingstekniken hjälper till att förlänga livslängden på många vardagliga föremål. Rost på fordonskarosser, oxid på kretskort eller korrosionsangrepp på brodelar kan bli både farligt och dyrt. Samhällets årliga kostnad för korrosion är beräknad till cirka 4 procent av BNP. Det är kostnader för korrosionsskydd och reparationer när korrosionen gått längre. Rost kan orsaka både miljöförstöring och driftsstopp i industrier med produktionsbortfall. Dessutom kan konstruktioner som broar och byggnader haverera på grund av korrosion och det innebära enorma faror för människa och miljö. Kontroll av korrosion är nödvändig för att så småningom nå ett cirkulärt och hållbart samhälle genom exempelvis övergång till förnybar energiproduktion. Användning av vindkraft till havs beror till exempel helt på att man löser korrosionsproblem. På detta sätt förhindrar ytbehandlingen förstörelse av värdefulla stålmaterial och bidrar till miljöskydd och resursbevarande.