Kvalitet och miljö

 

Kvalitet och miljö

Som kemiföretag är vi medvetna om vårt ansvar gentemot människorna och miljön. Vi sätter ständigt nya mål för att minimera den negativa miljöpåverkan och minska konsumtionen av naturresurser.

Utveckling och fortsatt förbättring av koboltfria passiveringar, trevärda kromelektrolyter, efterbehandlingar för zink och zinklegeringar baserade på Cr (III) och blyfria tennlegeringar. Vi strävar mot en hållbar ytbehandlingsindustri genom att stänga materialcykler, minska utsläppsvolymerna och förbättra energibalansen i våra processer.

Från blandning och omtappning av kemikalier och från vårt analyslaboratorium genereras avloppsvatten varje dag. Vattnet behandlas i vår indunstaranläggning och destillatet kan efter analys släppas ut direkt till dagvattnet.

Våra anläggningar konstrueras så energibesparande som möjligt med slutna sköljvattensystem och med mycket tillförlitliga vattenreningsanläggningar. Anläggningarna lämnar därför ifrån sig endast ett minimum av metallhaltigt avloppsvatten. I flera anläggningar sker också en återvinning av värdefulla metaller och kemikalier. I vissa fall är det möjligt att konstruera anläggningar som inte släpper ut något avloppsvatten.

Vi är certifierade enligt ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.

Du kan ladda ner våra ISO-certifikat här: ISO 9001 och 14001 (PDF).