Nybyggnation

 

Kompletta lösningar för ytbehandlingsindustrin

Nybyggnation

Kundspecifika anläggningar

Varje ytbehandlingsanläggning är unik – byggd av beprövade komponenter, noggrant planerad och pålitligt implementerad.

Våra tjänster stöder dig från konceptstadiet till installationen och därefter. Som planeringstjänst genomför vi förstudier och förbereder förstudier. Vi bygger nya anläggningar och förädlar dina produktionsanläggningar till den senaste tekniska utvecklingen med ombyggnader, nya anläggningar och moderniseringar.

Under hela Schlötteranläggningens långa livslängd stöder vi dig med våra tjänster i form av underhåll, reparationer, programvaruanpassning och reservdelsservice.

Lösningar för ytbehandlingsteknik

Med vår kompetens inom mekanik, el och mjukvarusystem tittar vi på alla krav för systemet, gränssnitten till byggnaden och dess omgivning. Vi planerar och implementerar din anläggning enligt maskindirektivet 2006/42 / EU och tar hänsyn till alla krav för vattenskydd, arbetarskydd och brandskydd.

Ytbehandlingsanläggningar består av en mängd olika komponenter och tekniker. Vi integrerar transportsystemet, tankar, el och kringutrustning med vårt styrsystem SLOTRONIC för att skapa en effektiv anläggning.

En speciell egenskap är våra beprövade och extremt robusta lösningar. Detta är grunden för den långa livslängden för Schlötteranläggningar.