Processer

Processer som är bland de marknadsledande inom ytbehandlingsindustrin.

Processer

Med över 300 våtkemiska produkter täcker Schlötter ett mycket brett spektrum av ytbehandlingsprocesser. De associerade processerna såsom förbehandling, passivering eller eftertätning, är alltid en del av skiktsystemen.
För driften av dessa system, som är mer än 95% egenutvecklade, erbjuder vi cirka 1000 olika specialkemikalier.

Välj i listan nedan för mer information.

Förbehandling

· Doppavfettningar, t.ex. Slotoclean Bio 100 med överlägsen emulgeringsförmåga.
· Elavfettningar, betlösningar, inhibitorer och stripperbad.

Anodisering
· Schlötter erbjuder ett omfattande produktprogram med processer för ytbehandling av aluminium.
Koppar
· Cyanidiska bad för kopparanslag och glanskoppar.
· Sura bad för dekorativa ytor, elektroformning och mönsterkortsproduktion.
Nickel

Med hjälp av nickel är det inte bara möjligt att ge en yta glans och finish. Tekniska egenskaper som bra duktilitet och samtidigt hårdhet kan erhållas. Diffusionsbarriärer kan skapas.

-SLOTONIK 30 för trumgods

-SLOTONIK 60 för hänggods

Krom
· Trevärt glanskrom, SLOTOCHROM DR 1140 och SLOTOCHROM 50.
· Hårdkrom
· Svartkrom
Zink och zinklegeringar
-För järnhaltiga material är elektrolytisk ytbehandling med zink- eller zinklegeringsbeläggningar ett av de vanligaste och bästa sätten att skydda mot korrosion och används ofta i många branscher.

-Med zinkprocesserna (cyanid, alkalisk-cyanidfri, svagt sur med och utan borsyra) samt zinkjärn- och zink-nickellegeringsprocesser (alkaliska och svagt sura) täcker Schlötter hela utbudet av tillgängliga processer.

-Schlötterportföljen innehåller också en tenn-zinklegering, för vilken Schlötter erbjuder en svagt sur process.

Passiveringar
-Passiveringar (baserade på trevärt krom) skyddar zink- och zinklegeringsskikt och optimerar därmed korrosionsbeständigheten hos beläggningssystemen.

-Olika passiveringar under varumärket SLOTOPAS ger transparent, blå, gul, iriserande eller svart optik. Passiveringar kan hantera både tjock- eller tunnfilmspassivering och med eller utan kobolt.

Sealer & post-dip
Efterbehandlingsprodukter för zink och zinklegeringar som ger zinkytan ett förbättrat skydd.

-Sealer, baserad på organiska, vattenlösliga ämnen som efter torkning ger en tunn, transparent film på zinkytan och som, förutom förbättrat korrosionsskydd, även ger bättre tålighet mot fingeravtryck och mekaniskt slitage.

-Post-dip, baserad på vattenlösliga, oorganiska salter som efter torkning ger en tunn, tät film bestående av intorkade oorganiska salter.

Silver
· Hårdglansbad för besticktillverkning.
· Glanssilverbad för el, elektronik och allmänna applikationer.
Guld
· Ett stort urval av guldprocesser för dekorativa och tekniska applikationer.
Tenn
· Matt- och glanstennprocesser för dekorativa applikationer, hushållsredskap, elektronik- och mönsterkortstillverkning.
Tennlegeringar
· Fluoridfria och fluoridhaltiga tennblybad för diverse applikationer.
· Blyfria tennlegeringsbad som uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Kemnickel
· Lösningar för beläggning av nickel på metall, plast och keramik.
För mönsterkort
· Cleaners och kemikalier för plätering.
· Surkoppar: Processer för pulsplätering, vertikala och horisontella applikationer.
· Matt- och glanstenn.
· Tenn/bly, matt eller glans, med eller utan flourborat.
· Lödbara blyfria tennlegeringar.
· Guld.
· Svartoxidering.
· Etsning.
· Resiststripper och metallstripper.
Fosfatering
Schlötter Svenska AB är representant för fosfatprodukter ifrån Brünofix GmbH.

– Zinkfosfat Phosphata T 170

– Zinkfosfat Phosphata Z 102 E för tunnskiktsfosfatering

– Manganfosfat Phosphata M 111 / 5556

Övriga processkemikalier
Schlötter Svenska AB erbjuder även processkemikalier för svartoxidering och elpolering samt produkter som skumdämpare och fällningskemikalier.