Råkemikalier & anodmaterial

Råkemikalier och anodmaterial

Schlötter levererar erforderliga råkemikalier och anodmaterial till elektrolytiska och kemiska processer.
Vi erbjuder råkemikalier som t.ex. svavelsyra och natriumhydroxid med lämpliga produktkvaliteter och ett brett utbud av anoder för teknisk och dekorativ ytbehandling. Zink, koppar, nickel och tenn med högsta renhet och i olika utförande som t.ex kulor, clips och pellets .