Renovering och tillbyggnad

 

Kompletta lösningar för ytbehandlingsindustrin

Renovering och tillbyggnad

Kundanpassad om- och tillbyggnation

Schlötter Svenska AB utför kundanpassad om- och tillbyggnation av befintliga anläggningar.
Ombyggnader av anläggningar kan vara av olika omfattning, till exempel:

  • Totalrenovering eller ombyggnader av anläggningar.
  • Automatisering av befintliga manuella anläggningar med transportörsystem.
  • Uppgradering av styrsystem och elskåp.
  • Komplettering av anläggningar med till exempel fler stationer, filter, likriktare eller ventilationssystem.

Vårt dotterbolag GIHAB erbjuder förebyggande service och underhåll av våra kunders anläggningar. Service kan utföras på kontinuerlig basis, för att säkerställa en god kvalitet och produktion. Anläggningens ingående komponenter ses över och byts ut eller renoveras vid behov.